Aero Club Rothenburg o. T. e. V

 

Tento aeroklub je registrovanou, neziskovou organizací, jejíž cílem a účelem je zachování a podpora leteckých sportů.

 

Zaměření:

 

  • Práce pro mládež
  • podpora a neustálá optimalizace létacích aktivit prostřednictvím školení a poskytováním optimálních letadel
  • přátelský klubový život
  • rozšiřování, udržování a neustálé zlepšování přistávací plochy se všemi systémy a zařízení

 

Aeroklub má nyní zhruba 110 členů, z toho zhruba 92 aktivních pilotů v oboru:

 

 

 

Motorové létání

 

Bezmotorvé létání

 

Ultralehké létání

 

 

 

Aeroklub je řízen radou, která je současně složena z následujících členů: